SFS medlemsmöte 6-7 februari

Den 6-7 februari var två representanter från studentkåren i Stockholm på ett spännande medlemsmöte med SFS (Sveriges förenade studentkårer)

SFS är en organisation som Halmstad studentkår är medlemmar i som arbetar för att driva studentpolitiska frågor mot regeringen bland annat. Vi träffades på medlemsmötet för att bland annat träffa UKÄ, ministern för högre utbildning och för att prata om propositioner inför fullmäktigemötet i Linköping i maj.

Det var ett givande möte, bland annat presenterade UKÄ (Universitetskanslerämbetet) sin rapport om studentinflytande. Innan 2010 var det på alla studentkårer i landet obligatoriskt att vara medlem i studentkåren vid sitt lärosäte, efter avskaffandet har det blivit konsekvenser för studentinflytandet. Studentkårernas främsta uppgift är att granska kvalitén på utbildningen vid sitt lärosäte och se till att studenterna finns representerade i nämnder och råd.

Precis som många studentkårer har uttryckt kom UKÄ i sin analys fram till liknande svar: Studentkårerna hamnar i en beroendeställning till lärosätet som påverkar studentinflytandet. Det i sin tur inskränker demokratin!
Det är viktigt att studentkårerna och dess representanter vågar säga ifrån när lärosätena gör fel, vilket tyvärr ibland händer. Att då vara beroende av att lärosätet ger ut det ekonomiska bidraget för representanternas ersättning kan göra att man inte vågar gå hårt mot hårt så att säga med rädslan för att inte överleva som studentkår.
En annan aspekt som lyfts fram är att studentkårerna idag måste lägga mer tid och arbete på att rekrytera medlemmar och på olika sätt få in pengar för att ha råd med sin främsta uppgift – utbildningsbevakning.
UKÄ anser att studentkårerna borde få ett ökat anslag för att fullt ut kunna utbildningsbevaka.

Studentinflytandet – kartläggning och analys av studentinflytandets förutsättningar efter kårobligatoriets avskaffande.
Rapporten finns här:
http://www.uka.se/download/18.57b1ff5a15a444399ff136ab/1487841867116/rapport-2017-02-06-studentinflytande-kartlaggning-och-analys.pdf

Det är alltid roligt och givande att träffas tillsammans med de andra studentkårerna och prata studentpolitik och ge råd till varandra hur vi kan göra livet för studenter bättre.

Vill du läsa mer om vad som hände kan du läsa anteckningarna från mötet här:
170206 SFS Medlemsmöte i Stockholm

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *