Integritetspolicy Halmstad Studentkår

Vi på Halmstad Studentkår är måna om att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. All behandling av personuppgifter hos oss sker utifrån GDPR.

Denna text redogör för hur hanteringen av personuppgifter behandlas hos medlemsorganisationen Halmstad Studentkår, med vilka medel samt under vilken tidsspann personuppgifterna sparas

När du själv lämnar information: Detta gör du då du lämnar dina uppgifter vid tecknande av medlemskap, om du fyller i en enkät, talar med ett av våra studentombud, blir förtroendevald till ett uppdrag osv. Den information du i detta fall lämnar ska endast vara ändamålsenlig, du ska alltså aldrig behöva lämna mer uppgifter än vad som krävs för uppgiften som ska utföras.

Utlämnande av personuppgifter

 • Halmstad Studentkår lämnar ut dina personuppgifter om du själv kräver att få ta del av dem. Detta kan du göra via vår medlemsservice om du vill få reda på vilka uppgifter vi har lagrade om dig.
 • Dina personuppgifter lämnas ut till vår samarbetspartner Mecenat. Detta för att Mecenat är ombud för utfärdandet av mecenatkortet.
 • Dina personuppgifter hanteras även internt inom organisationen. Dessa kan lämnas internt till Studentkårens organ, förtroendevalda och anställda. När dessa personuppgifter utlämnas delges endast de uppgifter som är nödvändiga för ändamålet. T.ex. vid kontroll av medlemskap eller statistiska ändamål. I dessa fall ska antalet uppgifter som lämnas minimeras för att ge dig ett starkt skydd.
 • Som medlem godkänner du även att vi lämnar ut uppgifter till Halmstad Studentkårs samarbetspartners. Däremot lämnas endast de uppgifter som är till för ändamålet för samarbetet.

 

Gallring och anonymisering av personuppgifter

 1. Dina uppgifter gallras efter att de ej längre uppfyller det ändamål till varför de har samlats in. Beroende på ändamålet varierar tidsperioden som dina uppgifter sparas:
 • Dina personuppgifter sparas så länge du är medlem i Halmstad Studentkår.
 • Personuppgifter över förtroendevalda lagras en längre period. Du har dock rätt att få personuppgifter gallrade vid begäran.
 • Om du har varit i kontakt med Student- och doktorandombudet och vill att dina uppgifter raderas i efterhand så respekterar vi detta.
 • I de fall av att en student avlider gallrar Halmstad Studentkår informationen omedelbart när informationen inkommit.

 

 1. Anonymisering av dina uppgifter:
 • Om du lever under skyddad identitet säkrar Halmstad Studentkår dina personuppgifter. De kommer inte att utlämnas till samarbetspartners och behandlas väl i medlemsregistret för att du ska känna dig trygg.
 • Om du vill vara anonym mot Högskolan i ärenden där du upplever att du har blivit felaktigt behandlad kommer Halmstad Studentkår sträva efter att tillgodose detta fullt ut.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *