Bli medlem

Ett medlemskap i Studentkåren, vad ger det dig?

Studentkåren är av studenter, för studenter – vilket betyder att dina intressen är våra intressen. Vi anordnar en rad olika event under din studietid och det ska finnas någonting för alla.
Din röst är även vår röst och vi finns med i samtliga instanser hos högskolan och kan därmed påverka din studietid i realtid. Tillsammans är vi starka och ju fler vi är ju lättare blir det att påverka mot högskolan och kommunen så att din studietid blir så bra som möjligt.

Vi är ditt verktyg, använd oss!

Saknar du någon form av evenemang eller vill du engagera dig? Säg till så hjälper vi dig.

Det samma gäller om du har problem med din utbildning. Vi har en student- och doktorandombud som jobbar med att hjälpa studenter med deras studierelaterade problem.

Vad kostar det?

Du kan välja om du vill bli medlem per termin eller per läsår. Vi följer Högskolans terminsdatum, vilket innebär att en termin är antingen HT eller VT och ett läsår är HT+VT/VT+HT.

Medlemskap för en termin: 250 kronor.

Medlemskap för ett läsår: 400 kronor.

Så här blir du medlem:

Kan jag få pengarna tillbaka om jag inte vill vara medlem längre?

Nej, det är inte möjligt att få tillbaka medlemsavgiften efter att den är betald.

4 comments to “Bli medlem”