Utbildning

Vart vänder jag mig om jag känner mig orättvist behandlad av en lärare?
Hur vet jag att högskolan arbetar på rätt sätt för att jag ska få ut så mycket som möjligt av mina studier?
Hur kan jag själv påverka min utbildning?

På dessa sidor får du veta mer om vårt studentombud, hur studentkåren arbetar med utbildningsbevakning samt vilka våra studentrepresentanter är och vad de gör!