Försäkring

Studentförsäkringar

Studenter vid de statliga universiteten och högskolorna är från den 1:a juli 2000 försäkrade under skoltid och under direkt färd mellan bostaden och skolan. Försäkringen täcker personskador genom olycksfall samt vissa fall av sjukdom genom smitta. Ersättning lämnas för läkarvård, mediciner, sjukgymnastik, sjukresor och andra utgifter. Du kan också får ersättning för sveda och värk. Om Din skada blir bestående (vid medicinsk invaliditet) ersätter försäkringen inkomstförlust, lyte och men samt kostnader och olägenheter i övrigt.

För mer information besök Kammarkollegiets sida om försäkringar

Hemförsäkring

När du som ny student flyttar till din studieort och skaffar dig ett nytt boende är det viktigt att du tecknar en hemförsäkring. Halmstad Studentkår har ett avtal med Länsförsäkringar Halland som ger dig ett förmånligt pris på en bra hemförsäkring.

Hemförsäkringen kostar endast 62 kronor per månad och motsvarar en vanlig hemförsäkring men det ingår också en olycksfallsförsäkring på din fritid. Det finns även automatiskt reseskydd i 45 dagar i hela världen plus ett överfallsskydd med mera.

Läs mer och teckna din försäkring här.