Nollningen

Enligt tradition välkomnas nya studenter till Högskolan i Halmstad med ett 10 dagars evenemang under augusti kallad Nollningen. Med anledning av covid-19 valde Halmstad Studentkår att flytta fram årets Nollning och välkomnandet av nya studenter från augusti 2020 till januari 2021. Beslutet tog av Kårstyrelsen, Överstaben och programstaberna då det inte ansågs möjligt att kunna garantera en säker miljö utan risk för smittspridning. Nollningen engagerar över 1500 studenter och utifrån restriktionerna kan inte Nollningen genomföras utan att riskera en smittspridning.

Under hösten har alla engagerade i Nollningen planerat utifrån olika scenarion där både digitala aktiviteter och hybridaktiviteter skulle vara en naturlig del av nollningen. Man höll kvar hoppet om att smittspridningen skulle minska och att nollningen skulle kunna genomföras, om än med anpassningar. Vi kom dock till ett läge där vi såg att smittspridningen i samhället ökade och på grund av detta tog Halmstad Studentkårs Kårstyrelse det tunga beslutet, efter förslag från Överstaben och samtliga programstaber, att ställa in Nollningen 2020 helt.

Det är ett beslut som aldrig tidigare har tagits och konsekvenserna av det påverkar inte bara er studenter utan hela studentlivet på högskolan och Studentkåren som organisation. Halmstad Studentkår och studentföreningarna här på Högskolan finns fortfarande för att ni studenter ska ha ett rikt och betydelsefullt studentliv under er tid här på Högskolan i Halmstad. Vi arbetar ständigt med att finna nya vägar och lösningar för att ni ska få ett så bra studentliv som möjligt trots de rådande omständigheterna.

Hösten och våren präglas av restriktioner för att minska smittspridningen, vilket påverkar både vårt arbete men framförallt er studenter. En ljusglimt är att en ny Överstab nu valts in och planeringen inför Nollningen 2021 är i full gång. Halmstad Studentkår välkomnar alla er nya studenter och bjuder in er till en oförglömlig Nollning i augusti 2021.

Är ni intresserade av vad som händer under året kan ni hålla er uppdaterade på våra sociala medier;
@halmstadstudentkar
@overstaben
@hjarter6halmstadstudentkar
@karriarhalmstadstudentkar
@ufohalmstadstudentunion