Organisation

Här kommer en kort beskrivning av hur organisationen hänger ihop, längre ner hittar du mer information om varje individuell del.
Ni studenter är grunden till vår organisation, utan er skulle vi inte finnas. Det är ni studenter som väljs till studentrepresentanter i högskolans nämnder och råd.

Studentkåren är en medlemsburen organisation vilket innebär att det är medlemmarna som äger föreningen och bestämmer vad och hur vi ska göra saker. Det gör de via Medlemsmötet som är organisationen högsta beslutande organ. Under medlemsmötena beslutas det bland annat om budget, verksamhetsplan och vilka som ska styra organisationen tiden mellan mötena. Medlemsmötet väljer verksamhetsrevisorer som granskar verksamheten och rapporterar tillbaka till medlemsmötena, en valberedning som valbereder personer till poster inom studentkåren.
De väljer även Kårstyrelsen som är den instans som bestämmer mellan medlemsmötena och ser till att medlemmarnas beslut genomförs. I Kårstyrelsen ingår presidiet som arbetar heltid, en representant från vardera organ och upp till fem övriga ledamöter.

Presidiet utgörs av tre heltidsarvoderade poster:
Ordförande med ansvar för utbildningsbevakning och studentrepresentation.
Vice Ordförande med studiesocialt ansvar.
Vice Ordförande med studentpolitiskt ansvar.

Under kårstyrelsen finns studentkårens fem kårorgan. Kårorganen är styrelser som väljs av medlemmarna och som arrangerar olika typer av studiesociala event såsom Hjärtslaget, föreläsningar och Nollningen med mera.

Organen är:
Hjärter 6
Nollningen
Karriär
Thorax
UFO

Vi har även studentrepresentanter som sitter med i de olika högsta utskottet på Högskolan och fattar beslut i viktiga frågor som rör studenters utbildning.
Vill du engagera dig? Läs mer här.