Påverka

Studentinflytande

Enligt svensk lag har studenterna rätt till inflytande och medbestämmande i fråga om deras utbildning.

Högskolelag (1992:1434)
2 kap. De statliga högskolornas organisation
7 § Studenterna har rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation. Lag (2010:701).


Halmstad studentkår utser studentrepresentanter till Högskolan i Halmstads alla beslutande och beredande organ (nämnder, råd och styrelser).

Uppdraget innebär att du som studentrepresentant sitter i en styrelse tillsammans med lärare, förvaltningspersonal, etc. från högskolan. Du läser handlingar (material ex. texter) inför möten, går på möten och får ibland utföra research eller rapportera någonting efteråt. Du deltar även aktivt på månadsmötena tillsammans med högskolans andra studentrepresentanter som arrangeras tillsammans med Studentsupport.
Här har du möjlighet att påverka din utbildning, studiemiljö och förutsättningar under studietiden. Som studentrepresentant får du 600 SEK i arvode för varje möte upp till 5h därefter 100 SEK per påbörjad timme, förutom möjligheten att påverka din utbildning.

Var finns studentrepresentanterna?

<!–

–>

Styrelse Antal platser Namn
Högskolestyrelsen 2 st samt Studentkårens ordförande Sandra Sandberg, Mårten Dalman och Jonas Råsberg
Forskning- och utbildningsnämnden 3 st samt Studentkårens ordförande Sandra Sandberg, Hanne Göransson, Olof Poulsen, Alina Franck (doktorand)
Forskning- och utbildningsnämndens forskarutskott 2 st doktorander Julia Malmborg och Süleyman Savas
Akademiråd för Informationsteknologi 3 st Sandra Eriksson, Mikael Beremark och en vakant plats att söka
Akademiråd för Hälsa & välfärd 3 st Jessica Svensson, Jessica Kalmér och Hannah Carnefjord
Akademiråd för Lärande, humaniora & samhälle 3 st Alfred Gotemark, Matilda Carlsson och Julia Trulsson
Akademiråd för ekonomi, teknik & naturvetenskap 3 st Emelie Leesment, Helen Chan och Richard Dykes
Disciplinnämnden 4 st Sandra Sandberg och Patrik Nordlund. Suppleanter: Pontus Svensson och Maja Vestergård Nielsen.
Rådet för Internationella frågor 2 st Hanne Göransson och David Petrovski
Strategisk referensgrupp för IT-avdelningen 2 st Dan Bergström och David Petrovski
Rekryteringskommmittén 1 st Hanne Göransson
Arbetsmiljökommittén 2 st Mårten Dalman och en vakant plats att söka
Rektors ledningsråd 1 st genom Studentkårens ordförande Sandra Sandberg
Rektors beslutsmöte 1 st genom Studentkårens ordförande Sandra Sandberg
Kvalitetsrådet 1 st genom Studentkårens ordförande Sandra Sandberg
Rådet för lika villkor 2 st Julia Andersson och en vakant plats att söka
Rådet för hållbar utveckling 2 st Angelica Pantzar och en vakant plats att söka

Hur söker jag?

Är du intresserad av att veta mer eller söka någon av posterna skicka ett mail till val@karen.hh.se med kopia till sandra.sandberg@karen.hh.se.

Vilka är studentrepresentanter?