Påverka

Studentinflytande

Enligt svensk lag har studenterna rätt till inflytande och medbestämmande i fråga om deras utbildning.

Högskolelag (1992:1434)2 kap. De statliga högskolornas organisation §7 Studenterna har rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation. Lag (2010:701).

Halmstad Studentkår utser studentrepresentanter till Högskolan i Halmstads alla beslutande och beredande organ (nämnder, råd och styrelser).

Uppdraget innebär att du som studentrepresentant sitter i en styrelse tillsammans med lärare, förvaltningspersonal eller andra anställda från högskolan. Du läser handlingar (material ex. texter) inför möten, går på möten och får ibland utföra research eller rapportera någonting efteråt. Du deltar även aktivt på månadsmötena tillsammans med högskolans andra studentrepresentanter som arrangeras tillsammans med Studentsupport.
Här har du möjlighet att påverka din utbildning, studiemiljö och förutsättningar under studietiden. Som studentrepresentant får du, förutom möjligheten att påverka din utbildning, 600 SEK i arvode för varje möte upp till 5h och därefter 100 SEK per påbörjad timme.

Styrelse Antal platser Namn
Högskolestyrelsen 2 studenter samt Studentkårens ordförande Marielle Bock, Emma Flodin och Josefine Rebinder-Lindström
Forskning- och utbildningsnämnden 1 doktorand, 2 studenter samt Studentkårens ordförande Marielle Bock, Jessica Svensson, Hannah Carnefjord och Süleyman Savas (doktorand)
Forskarutbildningsutskottet 2 doktorander Mikael Ahlborg och Pablo del Moral
Akademiråd för Informationsteknologi 2 studenter samt 1 doktorand Fanny Stray, Elin Kjellsson och Ece Calikus (doktorand)
Akademiråd för Hälsa & välfärd 3 studenter Jessica Svensson, Hannah Carnefjord och vakant
Akademiråd för Lärande, humaniora & samhälle 3 studenter Felicia Pålsson, Jonathan Jaginder och Philip Wernersson
Akademiråd för ekonomi, teknik & naturvetenskap 3 studenter Jonathan Jonasson, Dennis Olofsson och Erik Edelönn
Disciplinnämnden 4 studenter Jonathan Jonasson och Philip Wernersson.
Suppleanter: Gustav Bengtsson och Stephanie Gellberg.
Rekryteringskommmittén Studentkårens vice ordförande Erica Anderzén
Arbetsmiljökommittén 2 studenter samt 1 doktorand Ida Bard, Albin Gustafsson och Awais Ashfaq (doktorand)
Rektors ledningsråd Studentkårens ordförande Marielle Bock
Rektors beslutsmöte Studentkårens ordförande Marielle Bock
Kvalitetsrådet Studentkårens ordförande Marielle Bock

Hur söker jag?

Är du intresserad av att veta mer eller söka någon av posterna? Skicka ett mail till ordforande@karen.hh.se!