Studentrepresentanter

Studentinflytande

Enligt svensk lag har studenterna rätt till inflytande och medbestämmande i fråga om deras utbildning.

Högskolelag (1992:1434)2 kap. De statliga högskolornas organisation §7 Studenterna har rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation. Lag (2010:701).

Halmstad Studentkår utser studentrepresentanter till Högskolan i Halmstads alla beslutande och beredande organ (nämnder, råd och styrelser).

Uppdraget innebär att du som studentrepresentant sitter i en styrelse tillsammans med lärare, förvaltningspersonal eller andra anställda från högskolan. Du läser handlingar (material ex. texter) inför möten, går på möten och får ibland utföra research eller rapportera någonting efteråt. Du deltar även aktivt på månadsmötena tillsammans med högskolans andra studentrepresentanter som arrangeras tillsammans med Studentsupport.
Här har du möjlighet att påverka din utbildning, studiemiljö och förutsättningar under studietiden. Som studentrepresentant får du, förutom möjligheten att påverka din utbildning, 600 SEK i arvode för varje möte upp till 5h och därefter 100 SEK per påbörjad timme.

Styrelse Antal platser Namn
Högskolestyrelsen 2 studenter samt Studentkårens ordförande Ida Bard, Marielle Bock och Stephanie Gellberg
Forskning- och utbildningsnämnden 1 doktorand, 2 studenter samt Studentkårens ordförande Anna Hansson (doktorand), Ida Bard och 2 vakanta.
Forskarutbildningsutskottet 2 doktorander Mikael Ahlborg och Ece Calikus
Akademiråd för Informationsteknologi 2 studenter samt 1 doktorand Karl-Johan Djervbrandt, Pablo del Moral (doktorand) och 1 vakant.
Akademiråd för Hälsa & välfärd 3 studenter Julia Tranberg, Linnea Johansson och 1 vakant.
Akademiråd för Lärande, humaniora & samhälle 3 studenter Philip Wernersson, Desirée Wahlhed och 1 vakant.
Akademiråd för ekonomi, teknik & naturvetenskap 3 studenter Linus Ohlsson, William Sundén och 1 vakant.
Disciplinnämnden 4 studenter Philip Wernerssonn och Hannah Carnefjord.
Suppleanter: Stephanie Gellberg och 1 vakant.
Rekryteringskommmittén Studentkårens vice ordförande Dennis Olofsson
Arbetsmiljökommittén 2 studenter samt 1 doktorand Zahra Zamani, Albin Gustafsson och Oskar Nilsson
Rektors ledningsråd Studentkårens ordförande Ida Bard
Rektors beslutsmöte Studentkårens ordförande Ida Bard
Kvalitetsrådet Studentkårens ordförande Ida Bard

Hur söker jag?

Är du intresserad av att veta mer eller söka någon av posterna? Skicka ett mail till ordforande@karen.hh.se!