Påverka

Studentinflytande

Enligt svensk lag har studenterna rätt till inflytande och medbestämmande i fråga om deras utbildning.

Högskolelag (1992:1434)
2 kap. De statliga högskolornas organisation
7 § Studenterna har rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation. Lag (2010:701).


Halmstad studentkår utser studentrepresentanter till Högskolan i Halmstads alla beslutande och beredande organ (nämnder, råd och styrelser).

Uppdraget innebär att du som studentrepresentant sitter i en styrelse tillsammans med lärare, förvaltningspersonal, etc. från högskolan. Du läser handlingar (material ex. texter) inför möten, går på möten och får ibland utföra research eller rapportera någonting efteråt. Du deltar även aktivt på månadsmötena tillsammans med högskolans andra studentrepresentanter som arrangeras tillsammans med Studentsupport.
Här har du möjlighet att påverka din utbildning, studiemiljö och förutsättningar under studietiden. Som studentrepresentant får du 600 SEK i arvode för varje möte upp till 5h därefter 100 SEK per påbörjad timme, förutom möjligheten att påverka din utbildning.

Var finns studentrepresentanterna?

<!–

–>

Styrelse Antal platser Namn
Högskolestyrelsen 2 st samt Studentkårens ordförande Hanne Göransson, Mårten Dalman och Angelica Pantzar
Forskning- och utbildningsnämnden 3 st samt Studentkårens ordförande Hanne Göransson, Jessica Svensson, Erica Anderzén och Alina Franck (doktorand)
Forskning- och utbildningsnämndens forskarutskott 2 st doktorander Julia Malmborg och Ece Calikus
Akademiråd för Informationsteknologi 3 st Mikael Beremark, Max Lindroos och Pablo Del Moral
Akademiråd för Hälsa & välfärd 3 st Jessica Svensson, Efraim Höglund och Hanna Carnefjord
Akademiråd för Lärande, humaniora & samhälle 3 st Jonna Netterström, Johan Borg och Madicken Hammarquist
Akademiråd för ekonomi, teknik & naturvetenskap 3 st Amandus Carlsenfors, David Petrovski och Elliot Gutestam
Disciplinnämnden 4 st Maja Vestergård Nielsen och Arber Sadiku. Suppleanter: Ida Bard och Patrik Nordlund.
Rådet för Internationella frågor 2 st Erik Erntsson och David Petrovski
Strategisk referensgrupp för IT-avdelningen 2 st Andreas Axelsson och Harrison John Bhatti (engelsktalande)
Rekryteringskommmittén 1 st Alfred Gotemark
Arbetsmiljökommittén 2 st Ida Bard och Deycy Preciado
Rektors ledningsråd 1 st genom Studentkårens ordförande Hanne Göransson
Rektors beslutsmöte 1 st genom Studentkårens ordförande Hanne Göransson
Kvalitetsrådet 1 st genom Studentkårens ordförande Hanne Göransson
Rådet för lika villkor 2 st Marielle Bock och Hanna Q Rasoulzadeh
Rådet för hållbar utveckling 2 st Nadine Scheffler och Anneli Edlund

Hur söker jag?

Är du intresserad av att veta mer eller söka någon av posterna skicka ett mail till val@karen.hh.se med kopia till hanne.goransson@karen.hh.se.

Vilka är studentrepresentanter?