Utbildningsbevakning

Vad innebär utbildningsbevakning?

Halmstad studentkårs huvuduppdrag är att bevaka Högskolan i Halmstads alla utbildningar. Utbildningsbevakning innebär främst att jobba för att utveckla utbildning vid högskolan till det bättre för lärosätets alla studenter och doktorander.

Som enskild student är kursutvärderingen det starkaste verktyget att påverka sin studietid. Det bidrar även till ett underlag som Studentkåren och Studentrepresentanterna kan använda vid påverkansarbetet mot högskolan.

Hur jobbar Studentkåren med utbildningsbevakning?

Halmstad studentkår jobbar både nationellt och lokalt med utbildningsbevakning.
Genom paraplyorganisationen Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) jobbar studentkåren långsiktigt genom att bland annat driva frågor som att alla lärare ska ha pedagogisk utbildning, eller att alla bra lärare ska belönas för sitt pedagogiska arbete. Lokalt arbetar studentkåren direkt mot högskolan genom de platser Studentkårens ordförande innehar som studentrepresentant:

  • Rektors ledningsråd.
  • Rektors beslutsmöten.
  • Forskning- och utbildningnämnden
  • Kvalitetsrådet

Studentkåren arbetar även med utbildningsbevakning genom studentrepresentanterna. Bland annat genom posterna i:

  • Rekryteringskommittén.
  • Akademiråden.
  • Arbetsmiljökommittén.