Valberedning

Valberedningen genomför tre saker på högskolan.

1. Val till presidiet.
Presidiet är de som sitter som ordförande och vice ordförande i kårstyrelsen. De som bestämmer och håller i kårens dagliga verksamhet.

2. Val till kårstyrelsen.
Kårstyrelsen består av upp till 13 personer som jobbar med presidiet för att kåren ska kunna klara sina uppgifter.

3. Val av studentrepresentanter.
Studentrepresentanterna är de som sitter med i olika råd och akademier i skolan för att sköta kommunikationen mellan studenterna och skolan.

Valberedningens jobb med dessa tre val är att genomföra och anordna själva valen. Detta betyder att man i valberedningen:

  • Ser till att det kommer ut information om att valen ska hållas, så att de som är intresserade har möjlighet att söka den rollen de är intresserade av.
  • Att intervjuer med kandidaterna genomförs, så att man får en inblick i vilka människor det är som söker rollen, om de har rätt kvalifikationer, och om man anser att de passar i den rollen som de har sökt.
  • Gör nomineringar, så att andra personer kan läsa varför valberedningen anser att det är den här personen som är rätt för platsen.
  • Ser till att valet genomförs, t.ex. håller koll på valurnan under presidievalet, ser till att det görs ett valmöte för studentrepresentanter.