Valberedning

Valberedningen bereder fyra val under vårterminen:

1. Val till presidiet
Presidiet består av de tre personer som sitter som ordförande och vice ordförande. De håller i studentkårens dagliga verksamhet tillsammans med Kårstyrelsen.

2. Val till kårstyrelsen
Kårstyrelsen består av upp till 13 personer som bland annat verkställer beslut tagna av Medlemsmötet. Valberedningen nominerar de fem ledamöter som inte representerar kårorganen.

3. Val av studentrepresentanter
Studentrepresentanterna, StuRe-gruppen, är studenter som sitter med i alla högskolans beslutande organ för att föra studenters talan.

4. Val av verksamhetsrevisorer
Verksamhetsrevisorerna granskar studentkårens verksamhet och säkerställer att allt sköts som det ska.

Valberedningens jobb under dessa val innefattar att publicera information, hålla i intervjuer och slutligen nominera kandidater.